Valokuvaaja

Asenteella jokaiseen päivään!

Valokuvaaja Pyry Juutilainen opiskelee Saimaan ammattiopisto Sampossa liiketalouden perustutkintoa toista vuotta. Osana Saimaan ammattiopisto Sampon opetusta on Pyry perustanut NY-yrityksen nimeltä Merkuvani NY. Merkuvani NY osallistuu NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.

Pyry on opiskellut valokuvausta osana peruskoulun opetusta kahden vuoden ajan, jonka tuloksena oppinut käyttämään kameraa erittäin hyvin. Osaamista on esimerkiksi niin henkilökuvauksista, tapahtumakuvauksista sekä videoiden tuottamisesta. Pyry on ollut virallisena kuvaajana mm. Lappeenranta Cruisingissa 2018 ja Ohjaamo Lappeenrannan 3 v syntymäpäivillä. Lappeenranta Cruisingin kuvat löydät täältä.

Pyry on luonteeltaan ahkera ja positiivinen. Hänellä on valmiudet opiskella oma-aloitteisesti ja päämääräisesti. Pyryllä on tavoitteena päästä opiskelemaan Haaga-Heliaan 2019 syksyllä tradenomin myynnin erikoisalaa. Asenteella lähtee Pyry jokaiseen päivään. Häneltä onnistuu niin uudet ja haastavatkin kuvauskohteet ja -tilanteet. Pyryn mottona onkin: Kun jotain tehdään, niin tehdään se niin hyvin kuin pystytään.

Valokuvaajana hänellä on tavoitteena luoda asiakkailleen aina tunteikkaat valokuvat, joista välittyy kuvaushetken tunteet. Valokuvaajana osaava Pyry haluaakin päästä haastamaan itseään uusiin valokuvaushetkiin ja -tilanteisiin aina mahdollisuuden osuttua kohdalle. Pyryn taidonnäytteitä voit seurata esimerkiksi Instagramista tai Portfoliosta.


Attitude to every day!


Photographer Pyry Juutilainen studies undergraduate degree in business administration at Saimaa Vocational College in Sampo for the second year. As a part of Saimaa Vocational College Sampo’s teaching, Pyry has established a NY company called Merkuvani NY. Merkuvani NY participates in NY Year Entrepreneurship program.

Pyry has studied photography as part of primary school education for two years, resulting in the ability to use the camera very well. Expertise is available example on staff photography, event photography and video production. Pyry has been an official photographer for example. Lappeenranta Cruising in 2018 and Ohjaamo in Lappeenranta’s 3rd birthday. The pictures of Lappeenranta Cruising can be found here.

Pyry is hardworking and positive in nature. He has the ability to study on his own initiative and in a goal-oriented manner. Pyry is aiming to study Haaga-Helia in the autumn of 2019 in the specialty of Tradenom’s sales. With attitude, Pyry leaves every day. He will be able to capture such new and challenging subjects and situations. Pyry’s motto is: When something is done, it is done as well as possible. As a photographer, he aims to create always emotional photographs of his clients, which convey the feelings of the moment of shooting. As a photographer, Pyry wants to be able to challenge himself to new photography moments and situations whenever he has the opportunity. For example, you can follow Pyry’s skill samples from Instagram or Portfolio.