Palvelut ja hinnasto

Meiltä saat valokuvauspalvelut nopeasti ja vaivattomasti. Meiltä onnistuu valokuvauspalvelut aina valokuvien ottamisesta niiden muokkaamiseen asti! Meiltä löytyy osaamista myös mm. esillepanot, näyteikkunat, verkkosivut ja logojen suunnittelu.

Palvelut yrityksille

 • Tuotekuvaus
 • Tapahtumakuvaus
 • Markkinointikuvaus
 • Markkinointimateriaalien teko

Palvelut kuluttajille

 • Hääkuvaus
 • Perhekuvaus
 • Hautajaiskuvaus
 • Lemmikkikuvaus

Meiltä saatte myös printtikuvat alk. 0,24 € / kpl.

Jos ei listasta löytynyt juuri teidän tarpeisiin sopivaa kuvausta, ole yhteydessä meihin sähköpostilla tai tällä lomakkeella.

Vielä hinnoista asiaa: meillä ei ole ALV – verovelvollisuutta, jonka vuoksi meidän hinnat ovat hieman halvempia, kuin kovimmilla kilpailijoilla alueellamme. Miksi meillä ei ole ALV – verovelvollisuutta? Lyhyesti, koska NY – yritysten liikevaihtoraja on 10 000 €. Pitkä tarina löytyy verohalliinnon sivuilta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48027/nuori_yrittajyys_ryn_opintoohjelmat_ver2/


We provide photographic services quickly and easily. We always have photographic services from taking photos to editing them! We also have expertise in, among others. presentations, display windows, web pages and logo design.

Business services

 • Item Photography
 • Event Photography
 • Marketing Photography
 • Making marketing materials

Consumer services

 • Wedding Photography
 • Family Photography
 • Funeral Photography
 • Animal Photography

You will also can receive prints from 0,24 € / pc.

If you don’t find a description that suits your needs, please contact us via email or this form.

About our prices: we do not have a VAT tax, which makes our prices a little cheaper than our hardest competitors in our region. Why do we have no VAT tax? In short, because NY companies have a turnover limit of 10,000 €. A long story can be found on the Tax Administration website:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48027/nuori_yrittajyys_ryn_opintoohjelmat_ver2/


Esimerkkitapaus 1:

Olet yrittäjänä ja suunnittelemassa tapahtumaa 2 viikon päähän. Sinulla ei ole aikaa tai osaamista ikuistaa tapahtumaa valokuvaamalla tai videoimalla. Ajattelit pitää tapahtuman myös ensivuonna. Sinulle helpoin ja vaivattomin vaihtoehto on siis pyytää paikalle valokuvaaja, joka taltio yrityksesi menestyneimmän tapahtuman kaupungissa. Olette yhteydessä meihin, joko suoraan sähköpostilla tai erillisellä lomakkeella. Vastaamme teille nopeasti ja kysymme mahdollisesti tarkentavia kysymyksiä tapahtuman osalta, kuten paikan, ajan, valokuvien tai videon käyttötarkoituksen ja mahdollisen tapahtuman keston, sekä teidän toiveenne. Tämän jälkeen lähetämme teille tarjouksen. Kun olette tarjouksen hyväksyneet tulemme tapahtumaanne sovitusti. Taltioimme tapahtuman monipuolisesti, sekä tunteita esiin herättäen lopputuloksesta. Kuvien toimitus yleensä noin 3-4 päivää tapahtumasta. Sopimuksen mukaan myös jotain kuvia saman päivän aikana.

Esimerkkitapaus 2:

Olet menettänyt perheenjäsenesi ja hautajaiset ovat jo seuraavana viikonloppuna. Olet yhteydessä ulkopuoliseen valokuvaajaan, koska et halua lisätaakkaa hautajaisten valokuvaamisesta vaikeina aikoina. Vastaamme teille sähköpostilla nopeasti ja erittäin hienotunteisesti. Sovimme mistä haluatte kuvat, sekä paikan ja ajan. Käyn mahdollisuuksien mukaan hautausmaalla ennen hautajaisia katsomassa hienovaraisesti kuvauspaikat. Tulemme hautajaisiin ajoissa, sekä pukeutuneena asiallisesti mustaan pukuun. Toimimme hautajaisten ajan hienotunteisesti, sekä mahdollisimman hiljaisesti ja näkymättömästi. Toimitamme valokuvat teille, joko uudessa muistitikussa tai pilven välityksellä.

Asiakkaidemme kommentteja anonyymisti:

”Voi sanoa, että sinulla on silmää vangita kohde oikealla tavalla kameraan, joka muuttaa sen kuvaksi. Kuvissa on taidetta, tyylikkyyttä ja asennetta.” Tapahtumakuvaus

”Kiitos paljon kauniista kuvista. Haluan myös esittää Sinulle lämpimät kiitokseni itseni ja sukulaisteni puolesta. Kaikki olivat ihastuneita Sinun ammattimaisesta otteesta meille niin herkässä tilaisuudessa. Suosittelen kuvauspalveluasi lämpimästi kaikille.” Hautajaiskuvaus


Example Case 1:

You are an entrepreneur and planning an event for 2 weeks. You don’t have the time or the skill to capture the event by photographing or filming. You thought you should keep the event for next year. So the easiest option for you is to ask a photographer who is a talent in the city of your most successful event. You are in touch with us, either directly by email or on a separate form. We will respond to you promptly and ask any questions you may have about the event, such as the purpose of the venue, time, photos or video, and the duration of any event, and your wishes. We will then send you an offer. Once you have accepted the offer, we will come to your event as agreed. We recorded the event in a versatile way, and raised emotions from the outcome. Delivery of images is usually about 3-4 days from the event. According to the agreement, also some pictures during the same day.

Example Case 2:

You have lost your family members and the funeral is already next weekend. You are in contact with an external photographer because you do not want an extra burden on taking funerals at funeral times. We will respond to you by e-mail quickly and very tactfully. We agreed on where you want the pictures, and the place and time. As far as possible, I will visit the cemetery before the funeral to look at the shooting places. We will come to the funeral on time, dressed in a black suit. We act tactfully during the funeral, as quiet and invisible as possible. We deliver photos to you, either in a new memory stick or through the cloud.

Comments from our customers anonymously:

”You can say that you have an eye to capture the object in the right way into a camera that transforms it into an image. Event Photography

”Thank you very much for your beautiful pictures. I would also like to express my warm thanks to you and my relatives. Everyone was delighted with your professional touch at such a delicate event for us. I warmly recommend your shooting service to everyone” Funeral Photography


Referenssit/References:

Lisää kuvia meidän Instagramista ja Portfoliosta. More photos at our Instagram and Portfolio.

Asiakkaitamme ovat olleet mm. / Our customers have been example:

 • Lappeenranta Cruising
 • Lappeenrannan kaupunki / Lappeenranta City
 • Saimaan ammattiopisto Sampo / Saimaa Vocational College
 • Remeo Oy
 • Karjala Pulling ry